İleri Düzey Muhasebe Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Genel Muhasebe Kursu Konular
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Sertifikalar
 1. Muhasebenin Tanımı
 2. Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri
 3. Genel tanımlar
 4. İrsaliye
 5. Fatura
 6. Gider Pusulası
 7. Serbest Meslek Kazanç Makbuzu
 8. Müstahsil Makbuzu
 9. Çek Senet ve Bordroları
 10. Perakende Satış Fişleri
 11. Tahsilat Makbuzu
 12. Tediye Makbuzu
 13. Tacir 1.sınıf Tacir 2.Sınıf Tacir
 14. İşletme Defteri uygulaması.
 15. İşletme Defteri düzenlemesi
 16. İşletme Hesap özeti
 17. Vergi hesaplamaları
 18. Bilanço Usulü Defter Tutma
 1. Şirket kuruluş ve Kapanış İşlemleri
 2. Yılsonu işlemleri
 3. Bilanço Gelir Tablosu Düzenlemeleri
 4. Yevmiye ve Defter-i Kebir Kayıtları
 5. Kdv, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergi Beyannameleri
 6. İthalat, İhracat Muhasebesi
 7. Sigorta işlemleri
 8. Aylık Hizmet Bildirgesi düzenlenmesi
 9. Personel işlemleri
 10. Ücret Bordroları
 11. Fazla mesailer
 12. Kıdem ve ihbar tazminatı işlemleri
 13. Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilgili bildirimler
 14. İş-kur ile ilgili bildirimler
 1. Başarı Noktası Kurs Katılım Belgesi
 2. Başarı Noktası Kurs Başarı Belgesi

Öğrenci Çalışmaları