On Parmak Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
  • On Parmak

Standart Türk klavyesine göre, Klavyeye bakmadan 10 parmak metoduyla yazma tekniği verilir. Doğru teknik ve sürat kavramı geliştirilir. Klavye öğretimine yeterli zaman ayrılıp, hızlı bir şekilde geçilmez ve derste bir önceki dersin kısa tekrarı yapılır.

Klavye öğretimi işlevi sonlandırıldıktan sonra, klavye tekrarı yapılır (en fazla 12 saat), basitten zora doğru düz metinlerin yazdırılmasına hemen geçilmez, ancak tekrar yoluyla iyice kavratıldıktan sonra düz metinlerin yazdırılmasına geçilir. Standart Türk (Q Türkçe) klavyeyi TANIR, çalışma esaslarını kavrar kullanabilme alışkanlığını kazanır. Standart Türk (F Türkçe) Doğum klavyede parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır. Bir 10 parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, PLANLI ve düzenli çalışma yapar. İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.

İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir. Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.

Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak bakmadan 10 parmakla dakikada en az (30-40 kelime) yazar. 10 Parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve 10 Parmak Klavye yazmalarını sağlar.

Öğrenci Çalışmaları