Mimari Tasarım ve Modelleme Eğitimi


Eğitim İçeriği
 • AutoCAD
 • 3d Studio MAX - Main Panel (Ana araç çubuğu)
 • Rollout Panel (Yan Çalışma Paneli)
 • Edit Poly & Edit Mesh (İleri Düzey Modelleme Teknikleri)
 • Pivot & Gizmo Hizalaması
 • Light (Işıklar)
 • Kamera
 • Render (Sunum)
 • Animasyon
 1. CAD yazılımları ve donanım bilgileri
 2. AutoCAD menüleri ve kullanımları
 3. Çizim komutlarına giriş
 4. Çizgi çizme yöntemleri
 5. Arclar ile çalışma
 6. Nesne seçme yöntemleri
 7. Yüzey tarama
 8. Tefriş düzeni
 9. Gruplama ve gruplar ile çalışma
 10. Alan hesaplama
 11. Layerlar ile çalışma
 12. Dosyalama ve kaydetme ayarları
 13. Ölçülendirme seçenekleri
 14. Kopyalama, taşıma ve offset
 15. Trim ve extend komutları, kullanımları
 16. 3D objeleri ile çalışma
 17. 3D çizimler ve render
 18. Ölçeklendirme
 19. Plot işlemleri
 20. Proje çalışması
 1. Select obje (Nesne seçimleri)
 2. Select and move (Seçme, Taşıma ve Kopyalama)
 3. Select by name (Nesnelerin isimleri ile seçilmesi)
 4. Selection region (Nesne Seçim Yöntemleri)
 5. Window & Crossing (Nesne Seçim Yöntemleri)
 6. Select and Rotate (Nesnelerin Açılarını Değiştirme)
 7. Select and Uniform Scale (Nesnelerin Boyutlarını Değiştirme)
 8. Align (Nesneleri Hizalama)
 9. Viewport (Çalışma Ekranlarını Düzenleme)
 10. Çalışma Ekranları Görünüşler (Perspektif, Ortographic v.b.)
 11. Çalışma ekranlarını boyutlandırma
 12. Çalışma ekranlarında Görünüş (Wireframe, smooth+highligts)
 13. Zoom Komutları (Zoom, Pan, Orbit v.b.)
 1. Standart Primitives (Temel Geometrik Nesneler)
 2. Extended Primitives (Gelişmiş Geometrik Nesneler)
 3. Modify & Modifier List (Nesneleri Düzenleme)
 1. Materyal (Kaplama) Materyal Editör
 2. Standart Materyal
 3. Architectural Materyal
 4. Composite Materyal
 1. Compound Objects (Bileşik Obje Türetme)
 2. Boolen & Proboolean
 3. Union (Nesne birleştirme)
 4. Subtraction (Nesne çıkarma)
 5. Intersection (Nesnelerin Kesişimlerini Alma)
 6. Scatter (Yüzeye Nesne Dağıtmak (Ağaç, çim v.b.))
 7. Loft (Gelişmiş modelleme teknikleri)
 8. Conform (Arazi yüzeylerine nesne geçişleri)
 9. Terrain (Gerçek Arazi oluşturma)
 10. Shapes (2D Objeler ile modelleme Teknikleri, Autocad – Max ilişkisi)
 11. Multi/Sub-Object Materyal
 12. Vray Materyal
 13. Vray Light Materyal
 1. Standart Işıklar
 2. Photometric Işıklar
 3. Vray Işıklar
 1. Standart Cameras
 2. Vray Cameras
 1. Vray ve Vray Render
 2. Render ayarları ve metotları
 1. Motion (Kamera Animasyonları)

Öğrenci Çalışmaları