Revit Eğitimleri ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Yapı elemanları
 • Taşıyıcı Sistem Elemanları
 • Kütle Modelleme
 • Arazi Modelleme
 • Mahallerin Düzenlenmesi
 • Dış Mekan Düzenlemeleri
 • Malzeme Tanımlanması
 • Görselleştirme (Render Oluşturma)
 • Pafta Ayarı Çıktı Alma (Print)
 • Farklı Formatlara Dönüştürme (Export)
Başlangıç

Revit Arayüz Tanıtımı, Çizim Ayarları, Katların Oluşturulması, Ölçek ve ölçü birimi ayarlanması.

Yapı Elemanları

Duvarlar, Döşemeler, Merdiven, Cam Yüzeyler, Kapı ve Pencereler, Tefriş Elemanları, Korkuluklar, Çatılar

Aksların Yerleştirilmesi, Kolonların Yerleştirilmesi, Kirişlerin Yerleştirilmesi
 1. Modelleme Komutları Anlatımı
 2. Kütle Modelleme Teknikleri
 3. Farklı Formlarda Bina Modelleme
 4. Kütlelerin Projeye Eklenmesi
 5. Mass Modeline Duvar, Döşeme, Çatı Uygulanması
 1. Arazi Modelinin Hazırlanması
 2. Arazi Modelleme Yöntemleri
 3. Auto CAD Dosyasından Arazi Oluşturma
 4. Arazide Bina Alanının Tesviyesi
 5. Yollar ve Çevre Düzenlemesi
 6. Ağaç ve Bitki Yerleşimleri
Mahal Etiketlerinin Kullanılması, Mekanların Renklendirilmesi, Mahal Metrajının Düzenlenmesi
DWG Formatında Altlık Çizim Kullanımı, İstinat Duvarı Tanımı, Dış Mekan Döşemelerinin Tanımı
Malzeme Bilgisi Tanımlanması ve Atanması, Malzeme Bilgilerinin Düzenlenmesi
 1. Kamera Ayarları
 2. Çizime İnsan Eklenmesi
 3. Render Ayarları ve Görselleştirme
 4. Render Fotoğrafının Kaydedilmesi
 1. Çizim Paftalarının Oluşturulması
 2. Çizimlerin Paftaya Yerleştirilmesi
 3. Paftaların Hazırlanması
 4. Pafta Ölçeklerinin Hazırlanması
 5. Çıktı Alınması
 1. RevitÇizimini .DWG Formatına Dönüştürme (Auto Cad)
 2. RevitÇizimini .FBX Formatına Dönüştürme (3ds Max)
 3. RevitÇizimini .PDF Formatına Dönüştürme

Öğrenci Çalışmaları