SAP 2000 Eğitimleri ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Infrastructure
 1. Malzeme, eleman ve yük tanımlama, atama
 2. Sonuçların değerlendirilmesi
 3. Çelik kafes sistem çözümü
 4. Çatı yüklerinin belirlenmesi
 5. Çubuk elemanlarda mafsal tanımlanması
 6. Mesnet özelliklerinin belirlenmesi
 7. İki boyutlu çelik çerçeve sistem çözümü
 8. Deprem yüklerinin belirlenmesi
 9. Dinamik analiz
 10. Sistem kontröllerinin yapılması ve dizayn
 11. Üç boyutlu çaprazlı çelik çerçeve çözümü yöntemleri
 12. Dinamik analiz ve deprem yüklemesi
 13. Çelik dizayn
 14. Üç boyutlu betonarme çerçeve sistem çözümü
 15. Yüklerin belirlenmesi
 16. Dinamik karakteristiklerin belirlenmesi
 17. Spektrum analizi
 18. Betonarme tasarımı
 19. Döşeme sistemlerini shell elemanları ile modelleme
 20. Shell elemanlarının tanıtılması
 21. Döşeme modelleme teknikleri
 22. Analiz sonuçlarının yorumlanması
 23. Temel modelleme ve temel hesaplamaları
 24. Yay katsayıları ve zemin modelleri
 25. Değerlendirme çalışması

Öğrenci Çalışmaları