Sta4CAD Eğitimleri ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Sta4CAD
 1. Malzeme, eleman ve yük tanımlama, atama
 2. Yapı Sistem, Kat düzenleme, Bina Bilgi, Kolon Aks, Döşeme şeridi
 3. Opsiyon ve Zemin etkisi
 4. Menülerinin Kullanımı
 5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 6. Deprem Raporu, Donatı Seçimi
 7. Printer den sonuçların alınması
 8. Döşeme Sonuçların İzlenmesi
 9. Kolon Statik ve Betonarme Sonuçların İzlenmesi
 10. Kiris Statik ve Betonarme Sonuçların izlenmesi
 11. Temel Sonuçlarının İncelenmesi
 12. Tekil temel ,Mütemadi temel hesap sonuçlarının irdelenmesi
 13. Radye temel hesap sonuçlarının FEA analize göre irdelenmesi
 14. Çizim ve Ölçeklendirme menüsü.
 15. Proje ölçeklendirmesi
 16. Kalıp planlarının çizdirilmesi
 17. Kolon aplikasyon planı çizdirilmesi
 18. Temel aplikasyon planı çizdirilmesi
 19. Merdiven hesapları ve çizimi.

Öğrenci Çalışmaları