Hasta Kabul Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Müfredat
 • İstihdam Alanları
 1. Bilgisayar Kullanma
 2. Doküman Hazırlama
 3. Sosyal hayatta iletişim
 4. İş hayatında iletişim
 5. Randevu ve konuk kabulü
 6. Problem çözme
 7. Hasta hizmetleri
 8. Tedavi hizmetleri
 9. Tıbbi arşivleme
 10. Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi
 11. Sağlık İşletmelerinde Organizasyon Yapısı
 12. Sağlık İşletmelerinin Bölümlerinin Tanıtılması
 13. Tıbbi Birimler
 14. İdari Birimler
 15. Sağlık İşletmelerinde Görev Tanımları Hasta Hizmetleri Bölümlerinin Yapılanması
 16. Ayaktan Hasta Hizmetleri (Hasta Danışmanı – Hasta Kabul Elemanı)
 17. Yatan Hasta Hizmetleri (Hasta Yatış Çıkış Elemanı-Yatan Hasta Danışmanı)
 18. Hasta kabul ve faturalandırma süreçleri
 19. Anlaşmalı Kurumlar ve Sağlık Sigortaları Uygulamaları Hasta
 20. İlişkileri Yönetimi ve Hasta İlişkileri Politikası
 21. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
 22. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları
 23. JCI Standartları
 24. Hasta Hakları ve Etik
 25. Acil Durumlar Yönetimi
 26. Bilgisayar Destekli Hastane Otomasyon Program Kullanım Örnekleri
 27. Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik Bilinci Biz Bilinci
 28. Ekip Çalışmasının Önemi Dinleme ve Konuşma Becerisi
 29. İletişim Teknikleri ve Beden Dili
 30. Telefonda Etkili İletişim
 31. Problem Çözme Teknikleri
 32. Kriz Yönetimi
 33. Zor İnsanlarla Başa çıkma
 1. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
 2. Hastanelerde (Üniversite, devlet, dal, özel),
 3. Sağlık ocağı,
 4. Poliklinikler,
 5. Tıbbi laboratuarlar,
 6. Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Öğrenci Çalışmaları