Satış ve Pazarlama Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Satışta Planlama Öğeleri
 • Satış Yönetimi
 • Müşteriyi Tanıma ve Analiz Yeteneğinin Gelişimi
 • Müşterinin Memnuniyeti ve Sadakati
 • Müşteri İletişiminde Başarıyı Getiren Faktörler
 • Tüm Dünyada Bilinen Satış Şekilleri
 • Satış Üzerinde NLP Uygulamaları
 • İkna Eden Satışçı ve SPIN Tekniğ
 • Satış Faaliyetlerinde Internet Uygulamaları
 1. Ne Satıyoruz?
 2. Kime Satıyoruz?
 3. Nasıl Satıyoruz?
 1. Satış Ekibini Oluşturma
 2. Program Hazırlama
 3. Satış Ekibinin Motivasyonu
 4. Ürün Portföyü Planları
 5. Satış Ekibi Değerlendirme Kriterleri
 1. Potansiyel Alıcı Çalışması
 2. Müşteri Ne İster?
 3. İlişki Geliştirme Aşamaları
 1. Müşteri Tipleri ve İletişim Şekilleri
 2. Empatinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi
 1. Aktif Dinleme
 2. Etkin Konuşma
 1. Sıcak Satış / Soğuk Satış
 2. Dağıtım Kanalı Öğeleri Açısından Satış
 3. Network Satışları
 4. Franchising
 5. Yaratıcı Satış
 1. NLP’nin Tanımı ve Gelişimi
 2. 10 Hipnotik Satış Tekniği
 1. İkna Etmek ve Pazarlama
 2. İkna Etmek ve Satış
 3. SPIN Tekniğinin 4 Evresi
 1. İnternette Var Olma Stratejileri
 2. B2C Satışta Internet in Avantajlarından Faydalanma
 3. B2B ve Uluslararası Satışlar, Artık Tüm Dünya Sizin Potansiyel Alıcınız!
 4. Internet’te Uluslararası Pazar Araştırması
 5. Etkili İletişim Yöntemleri ve Beden Dili
 6. İletişim Nedir?
 7. İletişimi Engelleyen Faktörler
 8. İletişim Türleri
 9. İletişimde Konuşmanın Yeri
 10. Telefonda İletişim
 11. Telefonda randevu alma teknikleri
 12. Beden Dili

Öğrenci Çalışmaları