Sekreterlik Akademisi Eğitimi ve Kursu


Eğitim İçeriği
 • Tıbbi sekreterlik Eğitimi (Hasta Kabul Eğitimi)
 • Yönetici Sekreterliği
 • Hukuk Sekreterliği
 • Ticaret Sekreterliği

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

Kursu tamamlayan kursiyerler;

Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel), Sağlık ocaklarında, Polikliniklerde, özel muayenehanelerde, Tıbbi laboratuarlarda Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

İçerik
 1. Bilgisayar Kullanma
 2. Doküman Hazırlama
 3. Sosyal hayatta iletişim
 4. İş hayatında iletişim
 5. Randevu ve konuk kabulü
 6. Problem çözme
 7. Hasta hizmetleri
 8. Tedavi hizmetleri
 9. Tıbbi arşivleme

Yönetici asistanları üst düzey kararların verildiği ve izlenecek politikanın saptandığı yerde görev yaparlar. Bir kurumun başkan, başkan yardımcısı ya da bölüm başkanı gibi üst düzey yöneticileriyle birlikte çalışan ve yönetici nitelikleri taşıyan sekreterlere “yönetici asistanı” denilir. Yönetici asistanı işlerin akışını belirleyen, işlere yön veren, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getiren, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilen kişidir.

Yönetici asistanı; örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin en yakın danışmanı ve yardımcısı olarak kendisinin ve ailesinin bir parçasıdır. Yönetici asistanı, örgütte yöneticinin resmi işleri kadar, özel işlerini de yürüten; zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren; onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını, özelliklerini, istek ve beklentilerini, hedeflerini bilen kişidir. Yönetici asistanı yöneticinin, çalışma yaşamının ortağıdır.

Hukuk Sekreterliği eğitimi, hukuk bürolarında çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır.

Hukuk Sekreterliği eğitimi; kendi başına ve belirli bir süreiçerisinde, büro makinelerini kullanarak, Büro içi ve dışı iletişimi sağlama,Yöneticinin günlük işlerini organize etme,Belge hazırlama ve dosyalama, dava hizmetleri işlemlerini yürütme,toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip,Ayrıca Hukuk alanına özgü olarak;hukuk kurallarının özellikleri,Hukukun kaynakları,Hukukun temel kavramları konularında,nitelikli kişi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuk Sekreterliği kurs programı ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer :

- Hukuk bürosunun düzenini sağlayabilecektir.
- Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapabilecektir.
- Yazışma işlemlerini yapabilecek ve postalayabilecektir.
- Günlük büro işlemlerini yapabilecektir
- Ödeme ve tahsilat işlemlerini yapabilecektir.

Programın Sunacağı eğitim ile İş Olanakları :
- Hukuk müşavirliklerinde,
- Özel şirketlerin ve hastane gibi kurumların hukuk departmanlarında,
- Avukatlık bürolarında çalışabilirler.

 1. Ön Büro ve Resepsiyon Yönetimi Bilgisayar Eğitimleri
 2. Bilgisayar İşletim Sistemleri ve İnternet
 3. Bilgisayar MS Office
 4. On Parmak Klavye Kursu
 5. Bilgisayarlı Muhasebe ve Ön Muhasebe
 6. İş Dünyası Teknolojisi
 7. Genel Ofis Yönetimi
 8. Rezervasyon Yönetimi
 9. Zaman Yönetimi
 10. Organizasyon
 11. Liderlik
ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
 1. Tıbbi sekreterlik ( hasta kabul )
 2. Yönetici Sekreterliği
 3. Hukuk Sekreterliği
 4. Ticaret Sekreterliği
 5. Görevleri
 6. İş yerinde iletişimi sağlamak.
 7. Dosyalama ve arşivleme yapmak.
 8. Yazışma yapmak.
 9. İş programı hazırlamak ve uygulamak.
 10. Toplantı organizasyonu yapmak.
 11. Bilgisayarda dosya oluşturmak.
 12. Bilgisayarda yazı hazırlamak.
 13. Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

İŞ BULMA İMKÂNLARI
Sekreterlik mesleğinin iş imkânları, iş alanlarının sayısı kadar geniştir. Sekreterler hemen hemen her iş alanının da iş bulma imkânına sahiptirler.

Öğrenci Çalışmaları